Tin tức chuyên ngành
Giới thiệu dịch vụ giáo dục đào tạo
1. GIỚI THIỆU Công ty Cổ phần tập đoàn thương mại Quang Minh Holding được thành lập ngày 19 tháng 10 năm 2018, hoạt động trong các lĩnh vực : Giáo dục đào tạo, Bất động sản, Đầu tư tài chính, Dịch vụ tâm linh, Tổ chức sự kiện và nhiều ngành nghề khác. Chúng ...
Tư vấn tài chính và những điều bạn nên biết
Bất động sản không thể mất đi hoặc bị đánh cắp , và cũng không thể tự nó có thể di chuyển.Với những đặc điểm của nó , thì với việc chi trả đầy đủ để sở hữu nó , được quản lý cẩn thận ,thì đó sẽ là Kênh đầu tư an toàn nhất ...
Tầm quan trọng của tâm linh trong đời sống
Trong những năm gần đây tâm linh được định hình và đi vào đời sống hiện thực.Tâm linh có thể được hiểu là cái gì cao cả nhất, sâu sắc nhất trong tâm người.Đó là hàm ý của từ tâm linh, hay linh thiêng. Do kinh tế phát triển, con người hiện đại có thể ...
Đầu tư bất động sản
Bất động sản không thể mất đi hoặc bị đánh cắp , và cũng không thể tự nó có thể di chuyển.Với những đặc điểm của nó , thì với việc chi trả đầy đủ để sở hữu nó , được quản lý cẩn thận ,thì đó sẽ là Kênh đầu tư an toàn nhất ...