Giới thiệu dịch vụ giáo dục đào tạo

1. GIỚI THIỆU

Công ty Cổ phần tập đoàn thương mại Quang Minh Holding được thành lập ngày 19 tháng 10 năm 2018, hoạt động trong các lĩnh vực : Giáo dục đào tạo, Bất động sản, Đầu tư tài chính, Dịch vụ tâm linh, Tổ chức sự kiện và nhiều ngành nghề khác.

Chúng tôi luôn quan niệm co  n người là yếu tố quan trọng nhất và là chìa khóa tạo nên mọi thành công. Do đó, đội ngũ chuyên gia là các giảng viên của các trường đại học hàng đầu tại Việt Nam và  các chuyên gia cao cấp tại các doanh nghiệp lớn tại Việt Nam chúng tôi hướng đến tổ chức các khóa đào tạo chuyên sâu và cung cấp dịch vụ tư vấn về quản trị chuyên nghiệp.

Chúng  tôi hướng đến xây dựng hệ thống quản trị chuyên nghiệp và hiện đại cho các doanh nghiệp với trọng tâm là chiến lược phát triển, tái cấu trúc cơ cấu doanh nghiệp, xây dựng hệ thống mô tả công việc, hệ thống đãi ngộ (lương, thưởng), hệ thống đánh giá hiệu quả công việc (KPI)…

Thiết kế và triển khai các chương trình đào tạo cho đội ngũ cán bộ quản lý cấp trung, cấp cao hoặc những người chuẩn bị được bổ nhiệm vào các vị trí quản lý cấp trung, cấp cao. Đồng thời cung cấp các chương trình đào tạo các kỹ năng mềm bổ trợ cho công tác quản lý và điều hành doanh nghiệp.…

Bằng tâm huyết và đặt chữ tín lên hàng đầu, Chúng tôi cam kết nỗ lực hết mình để mang đến cho Quý đối tác sự hài lòng theo phương châm” Đối tác tin cậy – Hợp tác thành công”

2. DANH MỤC DỊCH VỤ TƯ VẤN QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

 • Tái cơ cấu Tổ chức nâng cao hiệu quả hoạt động
 • Tại sao phải tái cơ cấu tổ chức?
 • Tổ chức là sự liên kết của những con người nhằm thực hiện các mục tiêu mong đợi của lãnh đạo. Trong đó, tái cơ cấu tổ chức là quá trình xem xét, cơ cấu lại, tái bố trí cấu trúc, bộ phận, và nhân sự nhằm đảm bảo tính hiệu quả và phù hợp của tổ chức trong tương quan với các mục tiêu chiến lược và những thay đổi trên thị trường.
 • Tái cơ cấu sẽ giúp cho doanh nghiệp nâng cao chất lượng sản phẩm/dịch vụ, giảm chi phí, và tạo động lực làm việc cho đội ngũ nhân sự. Đồng thời giúp cho doanh nghiệp bắt kịp với những thay đổi trên thị trường và tạo nền tảng để doanh nghiệp phát triển mạnh mẽ hơn trong tương lai.
 • Khi nào phải tái cơ cấu tổ chức?
 • Lãnh đạo phải đưa ra quyết định về đổi mới tổ chức khi nhận thấy những biểu hiện suy yếu như: sự trì trệ, cồng kềnh, chồng chéo, chậm trễ, thiếu cam kết, tác động tiêu cực tới hiệu quả hoạt động của tổ chức, làm tăng chi phí, giảm sự hài lòng từ khách hàng, uy tín thương hiệu bị suy giảm, doanh nghiệp mất vị thế cạnh tranh; hay những biểu hiện như tỷ lệ nhân viên thôi việc cao, mất thị phần, doanh số bình quân đầu người suy giảm.
 • Khi có những biểu hiện năng lực tổ chức suy giảm như trên, thì việc tái cơ cấu là cần thiết. Bởi vì những vấn đề yếu kém bên trong tổ chức khi đã xuất hiện thì nó chỉ lớn lên qua thời gian, chứ không tự mất đi. Mọi sự trì hoãn hay che dấu những yếu kém sẽ dẫn tới những hậu quả khôn lường.
 • Bên cạnh đó, tái cơ cấu không chỉ hữu hiệu khi doanh nghiệp gặp khó khăn, mà còn là giải pháp cần thiết khi doanh nghiệp mở rộng lĩnh vực và qui mô, hay sau một giai đoạn phát triển nóng.
 • Phạm vi tái cơ cấu

Để nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức, và sức cạnh tranh của doanh nghiệp, hoạt động tái cơ cấu tập trung vào các nội dung sau:

 • Định hướng Chiến lược: Xác định Tầm nhìn và các Mục tiêu chiến lược nhằm giúp doanh nghiệp đi đúng hướng, và phù hợp với những nguồn lực của tổ chức.
 • Tổ chức Thực hiện: Xây dựng và sắp xếp cấu trúc phù hợp để hiện thực hóa tầm nhìn và các mục tiêu chiến lược đặt ra; văn bản hóa phương thức phối hợp giữa các bộ phận, phòng ban để tổ chức vận hành hiệu quả nhất; Phân định chức năng, nhiệm vụ từng bộ phận, phòng ban để thấy rõ trách nhiệm, quyền hạn trong thực hiện công việc.
 • Nền tảng thành công: Xây dựng hệ thống công cụ và chính sách quản trị nguồn nhân lực giúp nâng cao sức mạnh nội tại; Phát triển văn hoá doanh nghiệp, tạo dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp; và Phát triển năng lực lãnh đạo nhằm dẫn dắt và lãnh đạo tổ chức thành công.
 • Kết quả thực hiện tái cơ cấu
 • Doanh nghiệp sẽ nâng cao hiệu quả hoạt động, và tiết giảm chi phí.
 • Năng lực đội ngũ nhân sự được phát triển, đáp ứng yêu cầu công việc cao hơn.
 • Doanh nghiệp có hệ thống chính sách và công cụ quản trị phù hợp và chuyên nghiệp.
 • Năng lực của đội ngũ quản lý lãnh đạo được phát triển theo yêu cầu.
 • Doanh nghiệp nâng cao hình ảnh, thương hiệu và sức cạnh tranh trên thị trường.
 • Doanh nghiệp được chuyển giao nâng cao năng lực quản lý lãnh đạo tổ chức.
  • Xây dựng hệ thống mô tả công việc và quy trình làm việc
 • Tại sao phải xây dựng hệ thống mô tả công việc và quy trình làm việc cho các bộ phận phòng ban?
 • Hệ thống mô tả công việc và quy trình làm việc có vai trò hết sức quan trọng đối với nhân viên, các phòng ban trong doanh nghiệp và là công cụ dùng để tuyển dụng, hướng dẫn nhân viên làm việc và là căn cứ để đánh giá hiệu quả công việc.
 • Hệ thống mô tả công việc và quy trình làm việc càng chi tiết và chính xác thì nhân viên sẽ nắm bắt nhanh và rõ ràng về công việc mình thực hiện. Quản lý và lãnh đạo sẽ đánh giá chính xác hơn về nhân viên của mình.
 • Khi nào phải xây dựng hệ thống mô tả công việc và quy trình làm việc cho các bộ phận phòng ban?
 • Ngay từ khi doanh nghiệp đi vào hoạt động, các bộ phận phòng ban được thành lập và có các vị trí chức danh thực hiện công việc thì doanh nghiệp phải xây dựng hệ thống mô tả công việc và quy trình làm việc cho các bộ phận phòng ban.
 • Việc xây dựng hệ thống này sẽ giúp những doanh nghiệp mới thành lập rút ngắn thời gian bắt nhịp với hoạt động kinh doanh.
 • Những doanh nghiệp đã hoạt động được một thời gian sẽ nâng cao hiệu quả hoạt động, các phòng ban sẽ phối hợp nhịp nhàng hơn và không bị chồng chéo trong công việc.
 • Các bước xây dựng hệ thống mô tả công việc và quy trình làm việc cho các bộ phận phòng ban

Với những kinh nghiệm Tư vấn và đào tạo, Chúng tôi xin cung cấp và hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng hệ thống mô tả công việc và quy trình làm việc cho các bộ phận phòng ban phù hợp với các bước cụ thể như sau:

 • Xác định trách nhiệm, phạm vi xây dựng hệ thống mô tả công việc và quy trình làm việc;
 • Thu thập thông tin;
 • Viết bản thảo mô tả công việc và quy trình làm việc;
 • Thu thập ý kiến phản hồi;
 • Chỉnh sửa và hoàn thiện hệ thống mô tả công việc và quy trình làm việc;
 • Trình duyệt và ban hành thực hiện.
  • Đo lường hiệu suất hoạt động của doanh nghiệp bằng hệ thống chỉ số KPI
 • Tại sao phải hệ thống chỉ số KPI?
 • Giúp các cấp độ trong công ty xác định rõ các mục tiêu, cách thức thực hiện và đo lường kết quả dựa vào các chỉ số hiệu suất.
 • Đo lường được kết quả thực hiện công việc trong Quá khứ, Hiện tại, Tương lai của các cấp độ trong tổ chức, tạo điều kiện cho khắc phục tức thời và điều chỉnh từng bước đi thích hợp để thực hiện thành công Chiến lược.
 • Đo lường được các yếu tố trọng yếu của tổ chức để đảm bảo thành công trong hiện tại, tương lai và phát triển bền vững
 • Giúp đánh giá chính xác kết quả công tác đạt được của mỗi cấp độ, có thể đưa ra chính sách đãi ngộ, khen thưởng thích đáng, kịp thời.
 • Tạo cơ sở khoa học cho hoạch định, phát triển các tài sản vô hình như: Chiến lược đào tạo, phát triển tri thức của doanh nghiệp; Tối ưu hóa Giá trị của yếu tố quản lý thuộc các quá trình nội bộ; Khai thác các Giá trị có thể từ khách hàng. Đó là nền tảng để có được các thành công về tài chính
 • Phương pháp thực hiện:
 • Các quyết định thay đổi đều dựa trên những phân tích đánh giá thực tiễn và khách quan. Đồng thời, tổ chức chỉ phát triển và thay đổi khi đội ngũ quản lý của doanh nghiệp có sự phối hợp làm việc chặt chẽ với tư vấn để tự thay đổi năng lực và phương pháp làm việc.
 • Các chuyên gia tư vấn, với vai trò khách quan của bên thứ 3, sẽ thu thập khảo sát dữ liệu, phân tích, và đề xuất các chính sách. Đồng thời tư vấn sẽ giữ vai trò là hạt nhân kích thích sự thay đổi từ bên trong, giúp năng lực quản lý của khách hàng lớn lên.
 • Hai bên sẽ tuân thủ các nguyên tắc: Trao đổi trực tiếp, thống nhất mục tiêu; Cùng xây dựng kế hoạch hành động; Tích cực thực hiện và Phản hồi kịp thời; Tương tác liên tục, và Báo cáo định kỳ.
  • Đánh giá giá trị công việc và xây dựng hệ thống Quy chế trả lương, thưởng
 • Tại sao phải đánh giá giá trị công việc và xây dựng hệ thống lương thưởng?
 • Đánh giá giá trị công việc và hệ thống lương thưởng có vai trò rất quan trọng trong chính sách quản trị và phát triển nguồn nhân lực của doanh nghiệp.
 • Đánh giá giá trị công việc chính xác và Hệ thống lương thưởng phù hợp sẽ tạo động lực cho người lao động làm việc và gắn kết hơn với tổ chức.
 • Có một hệ thống lương thưởng rõ ràng và đúng quy chuẩn sẽ giúp Ban lãnh đạo nắm rõ và cân đối chi phí và năng suất lao động của đội ngũ nhân sự của doanh nghiệp.
 • Xây dựng hệ thống đánh giá giá trị công việc và hệ thống lương thưởng như thế nào?

Nhằm giúp doanh nghiệp đánh giá giá trị công việc và xây dựng một hệ thống tiền lương phù hợp, Chúng tôi cung cấp gói tư vấn: “Đánh giá giá trị công việc và Xây dựng hệ thống lương thưởng” với các bước công việc:

 • Xác định các tiêu chí đánh giá mức độ phức tạp của công việc
 • Soạn thảo phiếu điều tra đánh giá mức độ phức tạp của công việc
 • Rà soát, tổng hợp kết quả điều tra
 • Xây dựng hệ thống điểm đánh giá mức độ phức tạp của vị trí công việc
 • Xác định hệ số phức tạp của công việc cho từng chức danh
 • Xây dựng bảng lương theo giá trị công việc cho Công ty
 • Phương pháp thực hiện:
 • Xây dựng hệ thống đánh giá giá trị công việc và hệ thống lương thưởng phải dựa trên những phân tích đánh giá thực tiễn, khách quan và phù hợp với quy định của pháp luật. Đồng thời, để xây dựng hệ thống đánh giá giá trị công việc và hệ thống lương thưởng phù hợp phải có sự phối hợp làm việc chặt chẽ giữa doanh nghiệp với tư vấn.
 • Các chuyên gia tư vấn, với vai trò khách quan của bên thứ 3, sẽ thu thập khảo sát dữ liệu, phân tích, và đề xuất các giải pháp phù hợp. Tư vấn với vai trò tham vấn sẽ giúp doanh nghiệp xây dựng được một hệ thống đánh giá giá trị công việc và hệ thống lương thưởng phù hợp nhất.
 • Về phương pháp phối hợp: hai bên sẽ tuân thủ các nguyên tắc: Trao đổi trực tiếp, thống nhất mục tiêu; Cùng xây dựng kế hoạch hành động; Tích cực thực hiện và Phản hồi kịp thời; Tương tác liên tục, báo cáo định kỳ. Thông qua quá trình tương tác, đội ngũ chuyên gia sẽ dần chuyển giao năng lực cho đội ngũ nhân sự của tổ chức.
  • Tư vấn pháp luật lao động

Tư vấn, hỗ trợ giải quyết sự vụ/ tình huống nhân sự trong quá trình quản lý, điều hành doanh nghiệp  (bố trí, sắp xếp, giải quyết quan hệ lao động …)

Tư vấn chuyên sâu pháp luật lao động, Rà soát toàn bộ hệ thống văn bản, quy định quản trị nội bộ của Doanh nghiệp nhằm mục đích  đảm bảo tính tuân thủ và vận dụng Luật linh hoạt có lợi nhất cho Doanh nghiệp.

3. DANH MỤC DỊCH VỤ ĐÀO TẠO

 • Chương trình đào tạo cán bộ quản lý cấp trung
 • Đối tượng tham gia

Các cán bộ quản lý cấp trung (cán bộ giám sát, quản lý phòng, ban, bộ phận trong doanh nghiệp) hoặc những người chuẩn bị được bổ nhiệm vào các vị trí quản lý cấp trung có thể tham gia khóa học này để thụ thập hoặc củng cố những kiến thức, kỹ năng cần thiết cho công tác quản lý của mình

 • Thông tin về khóa học

Chương trình “Đào tạo quản lý cấp trung” được thiết kế dựa trên phương pháp giảng dạy và thiết kế khóa học của chương trình “Havard Mangementor” thuộc Trường quản trị kinh doanh danh tiếng Havard Business School.

Chương trình được thiết kế theo 3 module độc lập nhưng có quan hệ mật thiết với nhau thể hiện 3 nhóm kiến thức và kỹ năng cần thiết đối với một nhà quản lý là

 • Quản lý bản thân (Mangaging Yourself)
 • Quản lý nhân viên (Managing Others)
 • Quản lý công việc (Managing the Business)

Với mỗi module, học viên sẽ được lựa chọn tham gia 03 nội dung học cung cấp các kiến thức và kỹ năng cần thiết cho nhà quản lý khác nhau phụ thuộc vào nhu cầu thực tế của mỗi người.

 • Lợi ích của khóa học
 • Trong rất nhiều tổ chức, doanh nghiệp hoạt động tại Việt Nam hiện nay, phần lớn đội ngũ quản lý cấp trung (giám sát, trưởng, phó phòng, ban chuyên môn) được phát hiện, bồi dưỡng, phát triển từ những nhân viên giỏi nghiệp vụ.
 • Khi làm việc với vai trò là nhà quản lý, những nhân viên giỏi vào vai quản lý này thường gặp rất nhiều khó khăn, lúng túng trong công việc mới do không được trang bị đầy đủ các kiến thức, kinh nghiệm cho một công việc khác xa với hoạt động nghiệp vụ trước đây của mình
 • Nắm bắt được nhu cầu này, Chúng tôi đã thiết kế khóa học “Đào tạo quản lý cấp trung” với mục đích cung cấp cho các đối tượng quản lý cấp trung các kiến thức và công cụ quản lý để hỗ trợ đội ngũ quản lý cấp trung thực hiện tốt vai trò quản lý, giám sát của mình
 • Sau khóa học này, học viên có thể
 • Hiểu được vai trò, vị trí của công tác quản lý cấp trung trong tổ chức, doanh nghiệp
 • Nắm bắt các kiến thức quản lý bản thân, con người và công việc
 • Hiểu và sử dụng các công cụ quản lý hỗ trợ cho công việc hàng ngày
 • Nắm bát được tâm lý và các nhu cầu của nhân viên dưới quyền
 • Hiểu và sử dụng các phương pháp đánh giá hiệu quả công việc
  • Các khóa đào tạo theo chủ đề
 • Kỹ năng mềm
·      Kỹ năng quản lý thời gian

·      Kỹ năng lập kế hoạch

·      Kỹ năng huấn luyện

·       Kỹ năng giao tiếp

·      Kỹ năng quản lý hồ sơ

·      Kỹ năng tuyển dụng

·      Kỹ năng làm việc nhóm

·      Kỹ năng ra quyết định

·      Kỹ năng tạo động lực cho nhân viên

·       Kỹ năng điều hành cuộc họp

·       Kỹ năng quản lý xung đột

·      Kỹ năng giao việc – ủy quyền

·      Kỹ năng lãnh đạo theo tình huống

·       Kỹ năng thuyết phục

·       Kỹ năng đàm phán

·       Kỹ năng thuyết trình

·       Kỹ năng quản lý “stress”

·       Nghệ thuật ứng xử nơi công sở

·       Kỹ năng phỏng vấn

·      Kỹ năng tư duy tích cực và sáng tạo

·      Kỹ năng đào tạo chuyên nghiệp

·      Kỹ năng quản lý sự thay đổi

Kiến thức, kỹ năng cho nhà quản lý

·      Nâng cao năng lực quản trị cho quản lý cấp trung

·      Văn hóa doanh nghiệp

·      Kỹ năng lãnh đạo

·      Quản lý dự án

·      Quản trị chiến lược dành cho lãnh đạo

·      Quản trị nhân sự dành cho lãnh đạo

·      Quản trị tiếp thị và thương hiệu dành cho lãnh đạo

·      Quản trị tài chính dành cho lãnh đạo

·      Quản trị kế toán dành cho lãnh đạo

·      Pháp luật trong kinh doanh

 • Các khóa đào tạo nghiệp vụ, đào tạo khác
 • Nghiệp vụ thư ký, trợ lý giám đốc
 • Nghiệp vụ nhân sự
 • Nghiệp vụ quản lý kho/bãi..
 • Đào tạo theo yêu cầu đặt hàng…
 • Đội ngũ giảng viên và chuyên gia tư vấn
 • Hiện là giảng viên tại các trường đại học hàng đầu ở Việt Nam: Đại học Kinh tế quốc dân, Đại học Ngoại thương, Đại học Luật Hà Nội hoặc là các chuyên gia đang đảm nhiệm các vị trí quản lý, điều hành, chuyên gia cao cấp tại các doanh nghiệp lớn tại Việt Nam.
 • Có kinh nghiệm làm việc trung bình từ 10 năm trở lên; tốt nghiệp các chương trình tiến sỹ, thạc sỹ về quản trị, MBA tại các quốc gia phát triển như Hoa Kỳ, Anh, Úc, Nhật Bản…
 • Phương pháp giảng dạy chú trọng đến giải quyết các tình huống thực tế, truyền đạt kinh nghiệm của chính các giảng viên trong thực tế hoạt động quản lý, điều hành của mình